Cliëntenraad

Cliëntenraad

Er wordt per 1 januari 2020 een cliëntenraad ingesteld met minimaal drie leden, bestaande uit cliënten en / of vertegenwoordigers van cliënten die in het wooncentrum wonen. De raad voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en tenminste eenmaal per jaar met de Raad van Commissarissen.

Er is al een cliëntenraad ingesteld ten behoeve van het dagcentrum. In eerste instantie zal deze naast de cliëntenraad van het wooncentrum blijven bestaan

Reageren is niet mogelijk.